அரை டிக்கெட்

முக்கால் முகத்திற்கு
சிரிப்பு
முழங்கால் முழுக்க
வேகம்
ரயில் பெட்டி
வார்த்தைகள்
கையில் கெட்டி
ஆசைகள்!
பக்கத்து இலையின்
முந்திரி அல்வா முதல்
சண்டையிட்டு ஈன்ற
First batting வரை
தைரியத்தின் சாட்சிகள்!
அடம் பிடித்து வாங்கும்
ஜன்னல் சீட்டு முதல்
படம் பிடிக்க முயன்ற
மனல் கோபுரம் வரை
ஆசையின் காட்சிகள்!
அன்று,
கானல் நீரும்
கேள்வி நூறும்
கேட்டவனுக்கு
இன்று,
அரை நாள் லீவு
கேட்க தயக்கம்!
அன்று,
ஆதவன் மொத்தமும்
ஆண்டவன் அட்ரஸ்ஸும்
கேட்டவனுக்கு
இன்று,
ஆஃபீஸ் நம்பரிலிருந்து
ஃபோன் கால் வந்தால் பயம்!
தயக்கத்தின் spelling
தெரியாத
உலகத்தின் உக்கிரம்
அறியாத
அவசிய விடியல்களை
வெறுக்காத
அதிசய நொடிகளை
மறக்காத அரை டிக்கெட்டுகளாவோம்!
Advertisements